Vi är agila!

BAKK står för kvalitet!

Kvalitetssäkring av våra projekt är ett nyckelområde för oss. Vi ser till att ha de bästa specialisterna ombord och genomför löpande tester av våra system och lösningar.

Vi lägger stor vikt vid att skapa dokumentation i varje skede av projektet (specifikation av affärsprocesser, funktionell design, fall av användning av funktionaliteten). Klienten är delaktig i skapandet av dokumentation, har tillgång till den kontinuerligt, vilket gör det möjligt att dra korrekta slutsatser och upprätta ett effektivt flöde för återkoppling och kommunikation. Vi genomför regelbundna granskningar av den genererade koden för att säkerställa att det vi skapar är kompatibelt med specifikationen och branschens bästa praxis. Vi testar systemet noggrant innan produktionslansering av enskilda moduler.

Efter våra interna tester genomför vi alltid acceptanstest med kunden. Ett av teststadierna är funktionalitetsverifiering, där vårt team och kundens representant deltar. Syftet med funktionsacceptans är den första bekräftelsen på att funktionaliteten överensstämmer med kraven samt bekräftelse på att den implementerade funktionaliteten tillåter klienten att genomföra egna tester. Under testerna samlas buggrapporter och/eller ändringar i dedikerad felhanteringsplan. Anmärkningar och kundförfrågningar redan på teststadiet beaktas och åtgärdas i enlighet med gällande SLA.

system do windykacji

BAKK finns redan i Sverige!

Låt oss bli samarbetspartners och stödja ditt företags digitala omställning och utveckling!

BAKK-ambassadör ansvarig för Skandinavien - Pawel Tomczyk

TOP