program do windykacji

BAKK är ett företag som erbjuder tjänster och produkter av högsta kvalitet,

vilket är säkerställt igenom att vi under åratal har specialiserat oss inom utvalda områden för att kunna supportera kunder i att ta sin verksamhet till nya nivåer.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

BAKK är ett team av proffs som gärna hjälper dig att ta nästa steg för din verksamhets digitala utveckling och skapa en lösning, system eller applikation som förbättrar dina affärsprocesser. Våra IT specialisters omfattande erfarenhet gör att vi kan analysera dina operativa behov och välja den mest optimala kodutvecklingsteknologin för en given produkt. Vi kan stoltsera med lång erfarenhet av att designa och implementera operativsystem som stödjer arbetet hos företag från bl.a. finans- och e-handelsbranschen. Vi skapar avancerade system som gör det möjligt för våra kunder att effektivisera och optimera sitt arbete samt hjälpa till i utvecklingen av nya idéer för att bidra till bättre effektivitet och lönsamhet. Innovation kräver engagemang och för att erhålla bästa möjliga sluteffekt upprätthåller vi kontinuerlig dialog och samråder med kunden i varje skede av projektet.

BAKK genomför effektiv systemimplementering - från design, via anpassning till specifika kundkrav, till implementering tillsammans med mjukvaruutbildning. Vi tillhandahåller även löpande support och förvaltning också efter att projektet är avslutat.

OUTSOURCING/IT INFRASTRUKTUR

BAKK erbjuder även outsourcing av IT-specialister. En stark ekonomi och snabbväxande företag behöver ofta stöd inom teknikområdet och helpdesk i den vardagliga driften. Detta är kompetenser som är eftertraktade på marknaden, vilket gör det svårt att på ett enkelt sätt kunna bygga sitt IT-team. Att upprätthålla ett permanent IT-team är dessutom ofta inte den mest optimala lösningen, särskilt för medelstora företag.

Vi erbjuder uthyrning av specialister inom de mest populära teknologierna. Oavsett om kunden behöver en resurs eller hela projektteamet kommer BAKK inom några veckor, inte månader, att säkra kundens behov av proffs relaterat till genomförandet av projektet eller generellt stöd till verksamheten.

Inom ramen för IT outsourcing, BAKK erbjuder professionell helpdesk tjänster för att effektivisera det dagliga arbetet avseende kundens behov av teknisk support. Våra supporttekniker eller servicedesktekniker kommer att tillhandahålla fullständigt stöd till din verksamhet. BAKK kommer säkra de mest eftertraktade helpdeskkompetenserna såsom operativsystemstöd, främst Windows, med standardapplikationer och mjukvara, konfigurering och administration av molntjänstlösningar såsom Office365, samt stöd med att lösa olika drift- och nätverksproblem, problem med hårdvara och olika affärsapplikationer eller hantering av behörighets- och kontoändringar.

BAKKs erfarenhet inom området molntjänster och infrastruktur gör att vi kan säkerställa en stabil och skalbar IT-miljö för kunden. Tack vare skräddarsydda lösningar inom området infrastruktur och molntjänster kan vi hjälpa kunden att implementera innovativa lösningar som kommer att vara värdeskapande samt öka säkerheten och effektiviteten i kundens verksamhet. Molntjänster ger stor flexibilitet, tack vare vilken tillfälliga belastningstoppar, t.ex. relaterade till rapporteringsperioden, kampanjer, perioder med ökad kundaktivitet, inte översätts till fasta kostnader.

Fördelen med våra specialister dedikerade till outsourcingteamet är att de har både teknisk och affärsmässig kompetens, vilket på ett sömlöst sätt underlättar integrering med kundens dagliga arbetet inom verksamheten.

PRODUKTER

Egenutvecklade produkter har en nyckelplats i BAKK-portföljen där vi fokuserar på storskalig, automatisk hantering av processer baserat på en flexibel arbetsflödesmotor som gör att du kan forma företagets processer i BPMN-stil. De lösningar som BAKK har tagit fram har förbättrats in i minsta detalj genom åren och vi uppdaterar och utvecklar dem ständigt.

Våra produkter kan implementeras på ett enkelt och effektivt sätt och ger ett brett utbud av anpassningsmöjligheter, vilket gör att du kan skräddarsy lösningen efter företagets behov. Lösningarna skapades för att genom digital transformation bidra till optimering, större kontroll och lönsamhet i kundens verksamhet. Varje lösning ger dig möjlighet att använda utvalda moduler och anpassa dem till affärskraven för en specifik del av verksamheten och dess processer.

Våra egenutvecklade produkter är baserade på BAKK’s erfarenheter av behov för digital utveckling och automation inom följande områden:

  • INKASSO
  • LÅNEFÖRMEDLING
  • DOKUMENTHANTERING
  • HANTERING AV KAMPANJER
  • KOSTNADS- OCH TRANSAKTIONSKONTROLL

Våra produkter

Egenutvecklade produkter har en nyckelplats i BAKK-portföljen där vi fokuserar på storskalig, automatisk hantering av processer baserat på en flexibel arbetsflödesmotor som gör att du kan forma företagets processer i BPMN-stil. De lösningar som BAKK har tagit fram har förbättrats in i minsta detalj genom åren och vi uppdaterar och utvecklar dem ständigt.

DEBT Manager är BAKK’s flaggskeppslösning som vi har utvecklat och optimerat under flera år. Det är en plattform som automatiserar kundernas arbetsflöden och processer, vilka ofta sker kontinuerligt 24/7 och i en skala av miljontals transaktioner/åtgärder. Vi har bekräftat effektiviteten av DEBT Manager systemet genom många lyckade kundsamarbeten, där systemet utgör en heltäckande IT-lösning som du kan anpassa efter dina behov.

Detta egenutvecklade systemet är ett verktyg för att registrera och presentera din ekonomiska data samt alla finansiella flöden eller lönsamhet av enskilda projekt inom verksamheten. Financial Flow hjälper dig att fatta rätt investeringsbeslut, visar och notifierar med vilka leverantörer som du ska omförhandla kontrakt eller priser och varna dig vid avvikande/olönsamma transaktioner.

BAKK har skapat en lösning som effektiviserar och digitaliserar processen för planering av reklamkampanjer för olika typer av media såsom OOH, Digital, Radio, TV och Press.

Systemet utgör en integrerad plattform för att ta emot och hantera inkommande och utgående e-post samt papperskorrespondens.
Message Flow bearbetar de inkommande meddelanden till elektronisk form och, genom definierade kopplingar till kundens interna system, sedan distribuera dessa meddelanden till lämpliga platser/användare, såsom att lägga meddelandet i kön ifall åtgärden ska hanteras manuellt av användaren, där automatiserat svar kan kopplas på för snabbare återkoppling och bättre kundupplevelse.

system do windykacji

BAKK finns redan i Sverige!

Låt oss bli samarbetspartners och stödja ditt företags digitala omställning och utveckling!

BAKK-ambassadör ansvarig för Skandinavien - Pawel Tomczyk

TOP