program udzielania pożyczek

Vi utvecklade ett helt automatiserat och integrerat onboarding-risk-origination-service-collection system för ett nyetablerat låneföretag. Inom 5 år har bolaget uppnått en andel på 25 % inom marknaden för högkostnadskrediter och BAKK-lösningen anpassas kontinuerligt efter kundens tillväxtplaner.

Vi har implementerat ett system med integrerad och automatiserad inkassotjänst/system (amicable & legal). Inom ramen för projektet har vi även optimerat arbetsflöden genom att utveckla mekanism för hastighetsövervakning av systemet. För närvarande utför systemet cirka 1,2 miljoner transaktioner på 0,5 sekunder i genomsnitt.

För ett företag inom logistik- och distributionsbranschen som ville säkra sina nyckelprocesser implementerade vi ett system för inkasso och övervakning av risker för beviljade av handels/leverantörskrediter. Systemet stödjer onboarding-risk-monitoring-collection processer och som en del av samarbetet tillhandahåller vi fortlöpande underhåll/supporttjänster.

Under 2015 påbörjade vi ett samarbete med Hyperion Inkaso, som inledningsvis bestod av tillhandahållande av vårt kundtjänstsystem för finansbranschen. Under de närmaste åren utvecklades samarbetet och nu är Hyperion en av BAKKs topp 5 största kunder. Under genomförandet av projektet har vi initialt adresserat de mest grundläggande behoven och tillgänggjort systemet i sin grundversion. Sedan utvecklade/anpassade vi produkten efter kravspecifikationen för kundens verksamhet. För närvarande utvecklar vi systemet baserat high availability och load balancing mekanismer. Den kundanpassade versionen av Debt Manager har utvecklats av oss till ett tekniskt mycket omfattande system som stödjer för närvarande både amicable och legal debt collection.

2021 inledde vi ett samarbete med VELO Bank S.A., målet var att förbättra fordrings- och inkassohantering, automatisera arbetsflöden och förbättra kvaliteten på data om fodringar som används av diverse avdelningar. Under projektet genomgick banken en omstrukturering och som ett av få system inom bankens IT-miljö, BAKK-system/lösningar erkändes som nyckelprojekt för vidareutvecklingen av VELO Bank. I april 2023 lanserades systemet och i juni 2023 avslutades projektet. Debt Manager som implementerats av oss är den största BAKK-implementationen, som förbrukade 20+ tusen arbetstimmar. Systemet är föremål för aktiv bevakning av driftsparametrar och arbetar i high availability läge.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

De litade på oss

system do windykacji

BAKK finns redan i Sverige!

Låt oss bli samarbetspartners och stödja ditt företags digitala omställning och utveckling!

BAKK-ambassadör ansvarig för Skandinavien - Pawel Tomczyk

TOP