BAKK har skapat en lösning som effektiviserar och digitaliserar processen för planering av reklamkampanjer för olika typer av media såsom OOH, Digital, Radio, TV och Press.

De viktigaste funktionerna i Agency Flow är:

 • Enkel och effektiv hantering av kundkampanjer – systemet lagrar alla mediaaktiviteter som genomförs inom ramen för kampanjen.
 • Snabb generering av Mediaplan i Excel (i det format som kunden önskar) eller andra dokument som kontrakt, beställningar, presentationer m.m.
 • Effektiv hantering av kampanjdokumentationen - vi lagrar både de genererade dokumenten i systemet och externt skapade dokument, t ex en signerad order.
 • Samlad databas med information om kunder, leverantörer etc. på ett ställe.
 • Tillgång till flera separata moduler för varje typ av media i syfte att uppnå bättre mediaplanering t.ex. digitala kampanjer planeras på flödesschema och fysiska kampanjer/ billboards med google maps.
 • Möjlighet till integration med kundens befintliga ekonomi- eller CRM-system.
 • Möjlighet till flertal anpassningar efter kundens specifika behov.

Systemfunktioner (CRM):

 • Kunddatabas - Agency Flow tillhandahåller och administrerar en databas med information om företagets kunder och leverantörer.
 • Dokumentation av genomförda kampanjer - Systemet skapar automatiskt beställningar, kontrakt, medieplaner. Systemet genererar dokument baserat på mallar. Agency Flow låter dig lagra de viktigaste dokumenten för ditt företag i molnet och särskilja de beroende på dokumenttyp. Tack vare detta kommer viktiga presentationer, offerter eller fakturor alltid vara lättillgängliga.
 • Kontroll av rapporter (lönsamhet) - Agency Flow lagrar all information som gör det möjligt att göra lönsamhetsanalyser utifrån olika perspektiv: kund, kampanj eller leverantör.

Systemfunktioner för utomhusreklam (OOH):

 • Mediadatabas - All data som läggs till systemet bildar en databas. Systemet supporterar både egna medium/bärare och de som hyrs från externa leverantörer. Databasen innehåller information om hur ofta medium/bärare används, bevisbilder på genomförda fysiska kampanjer, tekniska specifikationer m.m.
 • Google Maps - Systemet är integrerat med Google maps, där presentationen och placering av de fysiska kampanjers planerade medium/bärare visas. Det är också möjligt att aktivera Street View.
 • Kundportal - Tack vare den utvecklade mekanismen för datapublicering möjliggör systemet att dela effekterna av genomförda insatser med kunden. Vi kan följa framsteg i kampanjer eller kan själv delta i kampanjplaneringsprocessen.
 • POI-punkter – i Agency Flow har vi utvecklat ett interaktivt verktyg som ger dig möjlighet att planera kampanjer baserade på POI-punkter (Point of Interest), t.ex. biografer, köpcentra, bensinstationer. Att välja och lägga till nya POI-punkter kan baseras på tilldelade poäng/popularitet i Google.
 • Import av offerter - Systemet har möjlighet att automatiskt importera offerter från leverantörer. Agency Flow har implementerat mekanismer för att importera data från Excel-filer.
 • PostBuy - Efter montering av en billboard supporterar Agency Flow uppföljning av kampanjen genom möjlighet till uppladdning av bilder till systemet och sedan generera en postbuy-rapport i form av ett PDF-dokument eller Power Point-presentation.

Systemfunktioner för webbannonsering (Digital):

 • Kampanjflödesschema (Mediaplan) - Agency Flow möjliggör sändningsplanering baserad på en flödesschemamekanism, tack vare vilken det är möjligt att analysera de planerade medierna på ett transparent sätt under hela kampanjtiden. Efter avslutat arbete är det möjligt att exportera kampanjdata till Excel i en layout som överensstämmer med kundens individuella krav.
 • Kreativt material - Kreativt material kan läggas till schemalagda medium/kanaler för kampanjen. Agency Flow lagrar både kreativa filer och en uppsättning av deras attribut.
 • Taggning - Systemet genererar kontrollkoder som kan klistras in i spårningsverktyg (t.ex. gemius, sizmek).
system do windykacji

BAKK finns redan i Sverige!

Låt oss bli samarbetspartners och stödja ditt företags digitala omställning och utveckling!

BAKK-ambassadör ansvarig för Skandinavien - Pawel Tomczyk

TOP