Vi fokuserar på internationell expansion.

Vi har startat vår verksamhet i Polen men BAKK har redan i sin kundportfölj framgångsrika samarbeten och genomförda projekt för kunder från USA, Kanada och Central- och Östeuropa. Tack vare internationella projekt vet vi att våra lösningar kan anpassas till kraven i andra länder och vårt team kommer att klara av såväl lagkrav som kundernas operativa behov på andra lokala marknader.

För vår kund i Tjeckien, Erbeo, lanserade vi en innovativ finansieringsplattform inom ramen för utökat samarbete, baserat på den trovärdighet som vunnits i tidigare gemensamt genomförda projekt. Vår lösning fungerar som en kalkylerings- och B2B-finansieringsmotor samt tillhandahåller support inom kundtjänst. Systemet implementerades effektivt samt inom utsatt tid. Projektet fick finansiering från europeiska stödfonder för sin innovativitet. Detta projekt visar hur flexibla våra tjänster och produkter är, som passar in i B2B-marknadens särprägel och det ekosystem som våra kunder arbetar i.

Nästa steg – vi fortsätter vår expansionsresa

Vi vilar inte på lagrarna och vi letar ständigt efter utvecklingsmöjligheter. Vår väletablerade position i Polen tillåter oss att djärvt leta efter nya riktningar för expansion. Som nästa steg har vi valt etablering på den tekniskt utvecklade svenska marknaden och tack vare utbudet av våra tjänster och produkter ser vi möjligheter att introducera intressanta lösningar som bygger på datadriven processautomation och digitalisering.

Vår plan är mycket ambitiös, vi vill komma in på en mycket krävande marknad. Vi tror dock att vår långa erfarenhet av att implementera lösningar för finans- och e-handelsbranschen, samt många års arbete med specialister inom dessa områden, gör att vi kan erbjuda intressanta och innovativa lösningar i Sverige. BAKK kännetecknas av flexibilitet och ett individuellt förhållningssätt till varje kund och projekt, vilket resulterar i ett välutfört arbete. Vi är inte rädda att anta nya utmaningar, och analys, utveckling, anpassning, konfigurering och integration av lösningar för nya marknader är något vi ser fram emot.

Vi ser utvecklingspotential i Skandinavien eftersom vi vet att det råder stor brist på IT-specialister. BAKK’s erbjudande svarar mot den svenska marknadens behov, i synnerhet låneföretag, BNPL, inkassobyråer och den snabbt växande e-handelsbranschen. Särskilt vår lösning avseende amicable collection (påminnelse och inkassoprocess) kan supportera många företag i att nå långsiktig finansiell och operativ stabilitet och effektivitet. Vi tror att vår erfarenhet från den polska marknaden i kombination med lokala behov kan vara en solid grund för att erbjuda och utveckla intressanta lösningar som automatiserar många centrala verksamhetsprocesser.

Skandinavien är ett mycket tekniskt utvecklat område, vilket gör att vi kan stärka ytterligare grenar av våra tjänster och lösningar. Vi har lång erfarenhet av att utveckla skräddarsydda lösningar för kunder. Vår kompetens gör att vi tillsammans under workshops kan designa en produkt som uppfyller högt ställda förväntningar från kunder. Vi talar affärsspråk och vi kan översätta det till systemets tekniska specifikation.

Vi ser även utrymme för utveckling inom helpdesk support. I vårt erbjudande ingår även outsourcing av IT-tjänster, där vi tillhandahåller ett team för kort- och långvariga samarbeten inom såväl projektgenomförande som daglig IT-service. Processen att outsourca IT-specialister är för många företag det enda sättet att skaffa sig nödvändiga/eftersökta kompetenser. BAKK har kompetenser som kan möta de mest krävande kundernas förväntningar. Vårt team av specialister kan anpassa sig till behoven hos både små och stora företag inom detta område. Det mesta av arbetet kan utföras på distans, vilket gör att kunden kan optimera kostnaderna för sin verksamhet, och viktigast av allt, möta de behov som uppstår i företaget, utan att oroa sig för bristen på specialister på den lokala marknaden.

BAKK

Våra mål

Kundnöjdhet

vi vill visa på nya marknader att BAKK
står för den högsta kvaliteten av tillhandahållna tjänster

Expansion

vi vill visa att BAKK är ett företag som
kan utmärka sig på den internationella
arenan

Kompetensutveckling

vi vill anta nya utmaningar, utveckla vårt teams kompetens och erbjuda innovativa lösningar
på den svenska marknaden

system do windykacji

BAKK finns redan i Sverige!

Låt oss bli samarbetspartners och stödja ditt företags digitala omställning och utveckling!

BAKK-ambassadör ansvarig för Skandinavien - Pawel Tomczyk

TOP