system do windykacji

BAKK → Den bästa och senaste teknologin → Kvalitet → Resultat → Förtroende

Sedan 2001 har BAKK implementerat olika IT lösningar för bl.a. finansbranschen, e-handel och för andra företag med omfattande kundservice.

Vi är specialister på att automatisera affärsprocesser,

vilket leder till högre servicestandard och lägre kostnader för våra kunders verksamheter. Dagligen hjälper vi våra kunder genom analys av kundens data och därigenom identifiering av nya affärsmöjligheter.

Vi supporterar kunder under hela implementeringen för att göra processen så kort och enkel som möjligt för dig. Alla system som utvecklas av oss är också föremål för underhåll, förvaltning och vidareutveckling, detta är grunden för ett långsiktigt samarbete, där BAKK blir din verksamhets samarbetspartner. Tack vare automation och introduktion av innovativa lösningar samt ständigt arbete med förbättring av dessa bidrar BAKK’s lösningar och vårt arbetssätt till att underlätta interna processer, minska TCO-kostnaderna samt öka kontroll och effektivitet i kundens verksamhet.

Våra produkter

Egenutvecklade produkter har en nyckelplats i BAKK-portföljen där vi fokuserar på storskalig, automatisk hantering av processer baserat på en flexibel arbetsflödesmotor som gör att du kan forma företagets processer i BPMN-stil. De lösningar som BAKK har tagit fram har förbättrats in i minsta detalj genom åren och vi uppdaterar och utvecklar dem ständigt.

system do windykacji

DEBT Manager är BAKK’s flaggskeppslösning som vi har utvecklat och optimerat under flera år. Det är en plattform som automatiserar kundernas arbetsflöden och processer, vilka ofta sker kontinuerligt 24/7 och i en skala av miljontals transaktioner/åtgärder. Vi har bekräftat effektiviteten av DEBT Manager systemet genom många lyckade kundsamarbeten, där systemet utgör en heltäckande IT-lösning som du kan anpassa efter dina behov.

ewidencja stanów magazynowych

Detta egenutvecklade systemet är ett verktyg för att registrera och presentera din ekonomiska data samt alla finansiella flöden eller lönsamhet av enskilda projekt inom verksamheten. Financial Flow hjälper dig att fatta rätt investeringsbeslut, visar och notifierar med vilka leverantörer som du ska omförhandla kontrakt eller priser och varna dig vid avvikande/olönsamma transaktioner.

system planowania kampanii reklamowych

BAKK har skapat en lösning som effektiviserar och digitaliserar processen för planering av reklamkampanjer för olika typer av media såsom OOH, Digital, Radio, TV och Press.

monitoring skrzynek pocztowych

Systemet utgör en integrerad plattform för att ta emot och hantera inkommande och utgående e-post samt papperskorrespondens.
Message Flow bearbetar de inkommande meddelanden till elektronisk form och, genom definierade kopplingar till kundens interna system, sedan distribuera dessa meddelanden till lämpliga platser/användare, såsom att lägga meddelandet i kön ifall åtgärden ska hanteras manuellt av användaren, där automatiserat svar kan kopplas på för snabbare återkoppling och bättre kundupplevelse.

BAKK

i siffror

0

projekt
genomförda inom antagen budget

0

projekt
slutförda
i tid

0

miljoner
användare som stöds
av våra system

0

miljarder EUR
hanteras
i våra system

0

miljarder EUR
indrivna
fordringar

VÅRA KOMPETENSER

Vilka IT-system vi bygger

System do udzielania pożyczek

INKASSO

BAKK har utvecklat en lösning inom ramen för projekt som genomförts för primära borgenärer (banker, telekommunikation, e-handelsföretag), sekundära borgenärer (inkassoföretag eller andra företag som köper och förvaltar fordringsportföljer) samt kronofogdemyndigheten. Systemet effektiviserar varje skede av påminnelse och inkassoprocessen, från betalningspåminnelse till inkassokrav, utslag och verkställighet.

System do udzielania pożyczek

LÅNEFÖRMEDLING

Våra lösningar förbättrar processerna inom lånebranschen genom att automatisera processerna för kundverifiering, kreditprövning, beslutsprocesser för beviljande och lånebetalning, bokföring av betalningar och löpande kundservice: marknadsföring, övervakning av betalningar och inkasso, outsourcing av indrivning eller portföljförsäljning.

System do windykacji

DOKUMENTHANTERING

Vi vet att kundkontakt är central för många verksamheter – med detta i åtanke har vi skapat lösningar för att stödja kundservice, nämligen ett system för cirkulation och registrering av papperskorrespondens och e-post. BAKK’s lösning genomför innehållsanalys för tilldelning till lämpligt system/mapp, ärende eller användare. Vidare för att skapa bättre kundupplevelse och kunna ge extra snabbt bemötande kan systemet supportera med generering av automatiska svar tack vare användningen av en regelmotor eller genereringsmekanismer för artificiell intelligens. Den intelligenta automationen som systemet erbjuder möjliggör effektivisering av många processer som frigör medarbetarnas tid från repetitiva arbetsmoment och förkorta ledtider för återkoppling och kontakt med kunderna.

System do windykacji

HANTERING AV KAMPANJER

BAKK har utvecklat ett system som stödjer aktiviteter inom kampanjplanering och hantering av komplexa beräknings-, budgivnings-, kontrakts- och bokföringsprocesser som sker i företag och mediehus i samarbete med kunder och andra leverantörer.

System do windykacji

DATAVISUALISERING

Bygga analytiska strukturer och datavisualisering - Data Warehouses, Business Intelligence

System do windykacji

KOSTNADS- OCH TRANSAKTIONSKONTROLL

Kontroll över finansiella flöden är av största vikt för verksamhetens lönsamhet. Därför har BAKK tagit fram ett transaktions- och projektkontrollsystem som bl.a. underlättar och ger översikt av verksamhetens samtliga intäkter, utgifter och rapporteringar. Vår lösning ger en samlad plats för att registrera finansiella flöden och därmed skapar förutsättningar för att kunna fatta rätt beslut i företaget och reagera i rätt tid.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

De litade på oss

system do windykacji

BAKK finns redan i Sverige!

Låt oss bli samarbetspartners och stödja ditt företags digitala omställning och utveckling!

BAKK-ambassadör ansvarig för Skandinavien - Pawel Tomczyk

TOP