System jest centrum przyjęcia i obsługi wiadomości mailowych oraz spływającej korespondencji papierowej.

Jego celem jest przetworzenie wiadomości przychodzącej na formę elektroniczną oraz poprzez zdefiniowane konektory z systemami wewnętrznymi Zamawiającego, rozdystrybuowanie tej wiadomości w odpowiednie miejsce, zakolejkowanie zadania do wykonania dla użytkownika celem obsługi tej wiadomości. Czasem wystarczy zarchiwizować wiadomość, a czasem na nią odpowiedzieć bądź nadać jej bieg proceduralny. Dzięki zaszytemu silnikowi workflow, większość procesu odbywa się automatycznie, a użytkownik wywoływany jest kiedy zajdzie taka potrzeba (np. rozpatrzenie wniosku, czy odpowiedzenie indywidualnie na wiadomość, kiedy niemożliwe jest zastosowanie szablonu). 

Najważniejsze cechy systemu:

  • Monitoring skrzynek pocztowych
  • OCR maili, załączników oraz zeskanowanych dokumentów papierowych
  • Identyfikacja klienta oraz systemu przetrzymującego jego kartotekę (skąd generowano uprzednio komunikację do klienta)
  • Archiwizacja wiadomość we właściwym miejscu
  • Identyfikacja słów kluczowych, celem zakolejkowania zadania odpowiedzi indywidualnej bądź uruchomienia silnika decyzyjnego celem generacji odpowiedzi automatycznej (z szablonu)

Stwórzmy razem rewelacyjny system

Opowiedz nam, jakiego potrzebujesz systemu.

TOP