Informacja dotycząca przetwarzania danych:
Informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych jest BAKK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowania Państwa uczestnictwa w webinarium. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji webinarium.

Państwa dane mogą zostać przekazane odbiorcom danych – podwykonawcom, w szczególności Microsoft w celu dokonania przez administratorów czynności niezbędnych do skutecznej realizacji webinarium.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Państwa swojej zgody, przy czym przez okres nie krótszy niż okres wymagany przez lokalne przepisy podatkowe oraz przepisy o wygasaniu zobowiązań.

Mają Państwo prawo żądać od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kontakt z administratorami danych, w tym w celu odwołania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych to: rodo@bakk.com.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz skorzystania z prawa do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy Rozporządzenia zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zachęcamy do zapoznania z naszą Polityką Prywatności.

TOP