BAKK DEBT Manager | hurtownie danych
budowa i projektowanie hurtownia danych, systemy raportowe, analiza danych
molap, rolap, data mart, hurtownie danych, projektowanie hurtowni danych, hurtownia danych, analizy wielowymiarowe, data warehousing, olap
15748
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15748,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Hurtownia danych to pewien sposób zapisywania i przedstawiania danych. Charakteryzuje się on przede wszystkim tym, że dane zbierane w hurtowni danych są zapisywane w takiej postaci, w jakiej są prezentowane na raportach. Wymaga to oderwania od postaci danych zapisywanych w systemach źródłowych, w których najważniejszymi zdarzeniami są jednostkowe

zdarzenia w biznesie (np. jedno zamówienie) oraz przejścia do przetworzonej postaci, w której zasadniczym obiektem jest np. sprzedaż produktu. Różnica wydaje się niewielka, natomiast w stopniu zrozumienia przez użytkowników analizujących dane oraz łatwości dostępu do danych jest to rewolucyjna różnica.

 – dzięki hurtowni danych można poświęcać 80% czasu związanego z raportowaniem na analizę danych –

Dzięki zastosowaniu hurtowni danych odwraca się proporcje czasu spędzanego w organizacji nad przygotowywaniem raportów oraz analizowaniem danych z raportów. W tradycyjnych organizacjach proporcja ta wynosi 80/20. Natomiast dzięki hurtowni danych można poświęcać ów 80% czasu związanego z raportowaniem na analizę danych.

Istotą hurtowni danych jest przewrócenie tego tradycyjnego modelu do góry nogami – zamiast zbierać raporty, zbiera się dane o jak najwyższym stopniu szczegółowości. Na podstawie takich danych można wykonać każdy raport, jaki mogliby dostarczyć pracownicy z terenu, oraz wiele
więcej:

PROSTY DOSTĘP do danych dla kierownictwa i analityków firmy (przekłada się to na dokładniejszą analizę).

JEDNOLITE ZASADY raportowania (osiąga się przez to porównywalność danych pochodzących z raportów tworzonych przez różne osoby).

ODDZIELONE ROLE osoby odpowiedzialnej za wyniki oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportu (utrudnia to upiększanie statystyk).

podnosi się JAKOŚĆ DANYCH w raportach (dzięki automatycznemu procesowi powstawania raportów dane w nich zawarte są lepszej jakości).

Znacząco SKRACA SIĘ CZAS od zaistnienia rzeczywistych faktów, do ich odzwierciedlenia w danych przedsiębiorstwa (nie trzeba czekać z przeprowadzeniem statystyk do zamknięcia okresów księgowych).

Istotnie redukuje się czas spędzony przy generowaniu raportów (pracownicy w terenie mogą skoncentrować się na swoich podstawowych pracach, a robota papierkowa jest AUTOMATYCZNIE WYKONYWANA w centrali).

CEL BUDOWY SYSTEMU RAPORTOWEGO

Celem budowy systemu raportowego jest przede wszystkim uproszczenie procesu przygotowywania raportów o ustalonej strukturze generowanych ze zdefiniowanej grupy systemów źródłowych.
W porównaniu do realizacji hurtowni danych systemy raportowe:
-obejmują wycinek działalności przedsiębiorstwa
-koncentrują się na mniejszej liczbie systemów źródłowych (bardzo często jednym)
-obsługują raporty zdefiniowane co do struktury, czyli nie pozwalają na generowanie raportów ad hoc

HURTOWNIE DANYCH W WINDYKACJI

 

Opierając się na doświadczeniach BAKK prezentujemy zestaw raportów, które warto zastosować, aby wesprzeć działania windykacyjne.

Raporty przedstawiamy w trzech grupach koncentrujących się na:
– efektywności pracowników zaangażowanych w proces windykacji
– rentowności konta dłużnego oraz kontraktu nabycia wierzytelności
– wsparciu pracy operacyjnej pracowników zajmujących się danym kontem

HURTOWNIA DANYCH (ANG. DATA WAREHOUSE) to uporządkowany sposób prezentacji danych zarejestrowanych w systemach źródłowych, dane w hurtowni danych są zorganizowane tematycznie, często są zapisywane w postaci wielowymiarowej (olap – SQL Server Analysis Services, rolap)

BUSINESS INTELLIGENCE to zestaw narzędzi i metodyk, którego celem jest udostępnienie biznesowi wartościowych informacji.

DATA MART to spójny obszar danych prezentujących wybrany zakres zdarzeń zarejestrowanych w systemach.

W ramach PROJEKTU HURTOWNI DANYCH koncentrujemy się na potrzebach biznesu (czyli efekcie końcowym) i z tej perspektywy patrzymy na dane (możliwości raportowania).

Podejścia do raportowania: DANE RZECZYWISTE – raporty generowane z systemu produkcyjnego – zaletą jest natychmiastowość, wadą obciążenie systemu głównego, DANE OPÓŹNIONE – raporty generowane z dedykowanego systemu – zaletą jest nieobciążanie systemu głównego, wadą jest opóźnienie w dostępie do danych.

Źródła raportowe: SYSTEMY ŹRÓDŁOWE lub ich kopie – zaletą jest najszerszy dostęp do danych oraz niski koszt wytworzenia raportów, wadą dłużej trwające generowanie raportów, SYSTEMY RAPORTOWE przechowujące dane uporządkowane w postaci zoptymalizowanej pod raportowanie – zaletą jest krótszy czas generowania raportów, wadą jest opóźnienie danych oraz koszt tworzenia raportów.