BAKK.COM


Witamy
w BAKK.COM

Zajmujemy się konsultingiem i usługami informatycznymi. Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania wpierającego działalność operacyjną, rozliczeniową i budżetowanie, systemów CRM i windykacyjnych
Dowiedz się o nas więcej >>


Aktualności

  • II 2011
    Wygenerowaliśmy 7000 pozwów, DEBT Manager obsługuje wierzytelności o kwocie 240573762 zł.
  • XII 2010
    Rozpoczęliśmy wdrożenia DEBT Manager u przedstawiciela wiodącego producenta samochodów ciężarowych oraz polskiego oddz. jednej z największych firm windykacyjnych w EU.

Wdrożenia i najnowsze Referencje

  • Kompleksowy system zarządzania wierzytelnościami w firmach grupy Debt Trading Partners
    referencje DTP Debt Trading Partners